Laptopy i komputery - porównaj na Ceneo

Ustawienia CMOS

  29 październik 2009
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Aby możliwe było korzystanie z komputera, pamięć CMOS RAM musi zawierać informacje dotyczące dostępnych w nim dysków oraz innych jego możliwości. Program Setup, w który jest wyposażony komputer, umożliwia aktywację funkcji uruchamianych po jego starcie.

Uruchomienie i dostęp do programu BIOS Setup

Aby otworzyć program BIOS Setup, zazwyczaj konieczne jest ponowne uruchomienie komputera i następnie, w trakcie wykonywania procedury POST, naciśnięcie określonego klawisza lub kombinacji klawiszy. Główni producenci układów BIOS określili standardowe kombinacje klawiszy umożliwiające otwarcie programu BIOS Setup:

  • AMI w trakcie wykonywania procedury POST naciśnij klawisz Delete.
  • Phoenix w trakcie wykonywania procedury POST naciśnij klawisz F2.
  • Award w trakcie wykonywania procedury POST naciśnij klawisz Delete lub kombinację Ctrl+Alt+Esc.
  • Microid Research w trakcie wykonywania procedury POST naciśnij klawisz Esc.

Jeśli jednak system nie będzie reagował na żaden z wymienionych klawiszy, wtedy, w celu znalezienia właściwych klawiszy lub ich kombinacji, może okazać się konieczne skontaktowanie się z producentem lub zajrzenie do dokumentacji dołączonej do komputera.

Poniżej wymieniono niektóre systemy, w których wykorzystuje się niestandardowe klawisze:

  • IBM Aptiva/Valuepoint lub Thinkpad w trakcie wykonywania procedury POST lub w momencie uruchamiania komputera naciśnij klawisz F1.
  • Komputery przenośne firmy Toshiba w momencie uruchamiania komputera naciśnij klawisz Esc, a następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu klawisz F1.
  • Starsze wersje BIOS-u firmy Phoenix uruchom system w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Esc lub Ctrl+Alt+S.
  • Compaq w trakcie wykonywania procedury POST naciśnij klawisz F10.

Po wyświetleniu głównego okna programu BIOS Setup zazwyczaj powinno być dostępne główne menu, które pozwala na wybranie innych menu dodatkowych powodujących otwarcie różnych sekcji lub ekranów. Jako przykładem posłużymy się płytą główną Intel DB815EEA i dokonamy przeglądu wszystkich menu umożliwiających konfigurację tej płyty. Chociaż inne płyty główne mogą być wyposażone w trochę inny zestaw ustawień, to jednak w większości przypadków są one podobne.

Menu programu BIOS Setup

Większość nowszych wersji BIOS-u po uruchomieniu programu BIOS Setup w górnej części ekranu wyświetla pasek menu służący do nawigacji pomiędzy różnymi zestawami menu podstawowych. Muszę zaznaczyć że w różnych wersjach BIOS-u różne menu i opcje mogą mieć różne nazwy. Więc radzę abyście szukali waszych opcji pod różnymi nazwami i w różnych menu.

Standardowe menu programu BIOS Setup

Menu programu Setup

Opis

Maintenance

Pozwala określić częstotliwość magistrali procesora i skasować hasła dostępu do konfiguracji. Menu dostępne jest tylko w trybie Configure ustawianym za pomocą zworki umieszczonej na płycie głównej.

Main

Pozwala przydzielić zasoby komponentom systemowym.

Advanced

Pozwala określić zaawansowane funkcje chipsetu.

Security

Pozwala ustawić hasła i opcje zabezpieczeń.

Power

Pozwala zdefiniować funkcje związane z zarządzaniem energią.

Boot

Pozwala określić opcje inicjalizacji i funkcje dotyczące zasilania.

Exit

Zapisuje lub wycofuje zmiany ustawień programu Setup.

Wybranie dowolnego z wymienionych menu spowoduje przejście do innego menu oferującego szczegółowe ustawienia.

Menu Maintenance

Maintenance jest szczególnym menu umożliwiającym ustawienie częstotliwości magistrali procesora oraz skasowanie haseł programu Setup.

Ustawienia standardowego menu Maintenance

Ustawienie

Opcje

Opis

Processor Speed

MHz

Pozwala określić częstotliwość magistrali procesora (w MHz lub GHz). W oknie wyświetlane są tylko częstotliwości obsługiwane przez procesor zainstalowany na płycie głównej łącznie z częstotliwością maksymalną.

Clear All Passwords

Brak opcji

Pozwala usunąć hasła użytkownika i administratora.

Clear BiS

Brak opcji

Pozwala usunąć dane autoryzujące usługi Wired for Management Boot Integrity Service (BiS).

Extended Configuration

Opcje definiowane przez użytkownika

Wyświetla menu Extended Configuration Submenu.

CPU Information

Brak opcji

Wyświetla informacje na temat procesora.

CPU Microcode Update Revision

Brak opcji

Wyświetla wersję aktualizacji mikrokodu procesora.

CPU Stepping Signature

Brak opcji

Wyświetla wersję procesora (ang. stepping).

Menu Main

Przy użyciu menu Main można ustawić zegar systemowy oraz wprowadzić parametry dysku twardego i stacji dyskietek, jak również podstawowy typ karty graficznej. Nowsze wersje BIOS-u są wyposażone w bardziej złożony program konfiguracyjny składający się z większej liczby menu. Z tego też powodu menu Main w porównaniu ze starszymi systemami jest w znacznym stopniu rozbudowane.

W nowszych systemach menu Main zawiera dane dotyczące wersji BIOS-u, typu i szybkości procesora, pojemności pamięci oraz informuje, czy pamięć operacyjna lub podręczna wykorzystują funkcję kodu korekcji błędów ECC. Menu Main może również posłużyć do ustawienia daty i czasu systemowego.

Ustawienia standardowego Menu Main

Ustawienie

Opcje

Opis

BIOS Version

Brak opcji

Wyświetla wersję BIOS-u.

Processor Type

Brak opcji

Wyświetla typ procesora.

Processor Speed

Brak opcji

Wyświetla częstotliwość procesora.

System Bus Freąuency

Brak opcji

Wyświetla częstotliwość magistrali systemowej.

Cache RAM

Brak opcji

Wyświetla pojemność pamięci podręcznej L2 oraz jej zgodność z funkcją kodu korekcji błędów ECC.

Total Memory

Brak opcji

Wyświetla całkowitą pojemność pamięci RAM zainstalowanej na płycie głównej.

Memory Bank 0 Memory Bank 1 Memory Bank 2

Brak opcji

Wyświetla pojemność i typ pamięci DIMM zainstalowanej w każdym banku.

Language

English (domyślny), Deutch, Espanol

Pozwala wybrać domyślny język wykorzystywany przez BIOS.

Processor Serial Number

Disabled (domyślnie), Enabled

Włącza i wyłącza funkcję związaną z numerem seryjnym procesora (dostępna tylko w przypadku procesora Pentium III).

System Time

Hour, minute, second

Pozwala określić aktualny czas.

System Date

Month, day, year

Pozwala określić aktualną datę.

ECC Configuration

Non-ECC (domyślnie), ECC

Pozwala określić zgodność z funkcją ECC.

L2 cache ECC Support

Disabled (domyślnie), Enabled

Po włączeniu dostępna jest kontrola błędów występujących przy dostępie do danych zawartych w pamięci Cache L2. Opcja nie jest dostępna w przypadku procesorów, które zawsze mają aktywną funkcję ECC pamięci podręcznej L2.

IDE Primary/Secondary Master/Slave

Brak opcji

Po wybraniu tego ustawienia dla każdego urządzenia dostępne są dodatkowe opcje.

Floppy

Brak opcji

Menu zawierające opcje dotyczące stacji dyskietek.

Video

EGA/VGA

CGA 40

CGA 80

MONO

Opcja do zignorowania. Określa tryb graficzny, ale dotyczy to kart graficznych montowanych w komputerach w latach 80-tych zeszłego wieku.

Halt On

All Errors

No Errors

All, But Keyboard

All, But Diskette

All, But Disk/Key

Opcja definiująca reakcję BIOS-u na wystąpienie określonego problemu wykrytego podczas testów wstępnych (testów POST).

All Errors - powoduje zatrzymanie uruchamiania komputera, gdy test POST sygnalizuje błąd. Możliwe sytuacje będące przyczyną zatrzymania procesu bootowania to: brak stacji dyskietek (mimo iż jest ona zadeklarowana w ustawieniach BIOS-u), brak klawiatury czy np. rozładowana bateria podtrzymująca pamięć układu CMOS, w którym przechowywane są ustawienia BIOS-u (w tym ostatnim przypadku najczęściej zobaczymy komunikat CMOS Checksum error), albo... atak wirusa modyfikującego zawartość BIOS-u (choć w tym przypadku najczęściej w ogóle nie dochodzi do uruchomienia się choćby testów POST).

No Errors - przeciwieństwo wyżej opisanego parametru. BIOS będzie kontynuował procedurę uruchamiania komputera bez względu na napotkane w teście POST błędy. Oczywiście z wyłączeniem takich, które w ogóle uniemożliwiają działania komputera.

All, But Keyboard - BIOS zatrzyma proces bootowania, jeśli napotka błędy testu POST, z wyjątkiem sytuacji, gdy do komputera nie będzie podpięta klawiatura.

All, But Diskette - parametr analogiczny do powyższego, tym razem ignorowany jestbrak stacji dyskietek (mimo iż jest ona zadeklarowana w BIOS-ie).

All, But Disk/Key - parametr stanowiący połączenie dwóch powyższych; ignorowanymi błędami są: brak klawiatury i stacji dyskietek.

IDE Primary/Secondary Master/Slave

Ustawienie

Opcje

Opis

IDE HDD Auto-Detection

Brak opcji

Wywołanie tej opcji spowoduje automatyczne wykrycie urządzenia podłączonego do kontrolera IDE/ATA. Najczęściej dyski czy napędy CD DVD wykrywane są automatycznie już wcześniej - BIOS sprawdza kontroler IDE/ATA pod kątem obecności podłączonych do niego urządzeń podczas uruchamiania komputera. Nie ma więc potrzeby używania tej opcji.

IDE Kanał/priorytet

None

Auto (domyślny)

Manual

Nazwa tej opcji zależy do tego, którą linię wybraliśmy z głównego ekranu grupy Main. Jeżeli wybraliśmy linię właściwą dla urządzenia podrzędnego (Slave) podłączonego do pierwszego kanału interfejsu ramach tej opcji dostępne są trzy parametry: None, Auto (domyślny) oraz Manual. Pierwszy spowoduje wyłączenie urządzenia podłączonego do kontrolera (nie będzie ono widoczne w BIOS-ie i w systemach operacyjnych korzystających z BIOS-u, ale może być widoczne w systemach operacyjnych samodzielnie obsługujących sprzęt). Drugi określa, że BIOS samodzielnie dokonuje oceny parametrów urządzenia i uaktywnia jego obsługę, natomiast trzeci umożliwia ręczną zmianę parametrów np. dysku twardego w zależności od wybranego trybu dostępu.

Access Mode

Auto (domyślny)

CHS

LBA

Large

Opcja określa sposób adresowania dysku twardego. Zalecanym ustawieniem jest pozostawienie domyślnego parametru Auto, dzięki czemu BIOS automatycznie określa sposób adresowania w oparciu o odczytane informacje z firmware (oprogramowania wewnętrznego) dysku. Inne parametry to:
CHS - ustawia adresowanie typu cylinder-głowica-sektor (z ang. Cylinder-Head-Sector). Ten typ adresowania używany był w dyskach twardych o pojemności poniżej 504 MB. I należy go stosować tylko dla takich zabytków. Dyski o większej pojemności nie mogą być adresowane tą metodą (będzie wykazywana niewłaściwa pojemność lub urządzenie w ogóle nie będzie działać).
LBA - oznacza Logical Block Addressing, czyli adresowanie, w którym sektory dysku są uporządkowane numerycznie, bez względu na numer cylindra czy inne parametry mające znaczenie w metodzie CHS. Aktualnie dyski twarde są właśnie adresowane za pomocą LBA. Dla nowszych dysków nie ma znaczenia, czy wybierzemy parametr LBA, czy pozostaniemy przy parametrze Auto. Oczywiście użycie Auto jest po prostu wygodniejsze.
Large - metoda przejściowa między CHS a likwidującym ograniczenia pojemności LBA. Stanowiła swego czasu protezę umożliwiającą korzystanie z dysków o pojemnościach większych niż 504 MB. Obecnie stanowi anachronizm i nie należy jej używać.
Capacity - informacja o wykrytej objętości dysku (w napędach CD/DVD wartość tego parametru wynosi 0).
Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone, Sector - te opcje mają znaczenie tylko dla bardzo starych dysków (o pojemności mniejszej niż 504 MB). Wartości tu wyświetlane są konfigurowalne tylko wtedy, gdy parametrem opcji IDE Kanał/ Priorytet będzie Manual, a tryb dostępu jest ustawiony na CHS. Jeżeli faktycznie mamy do czynienia z zabytkowym dyskiem, właściwe wartości znajdziemy na nalepce znamionowej na obudowie dysku.

Floppy

Ustawienie

Opcje

Opis

Drive A / Drive B

360k, 5,25 in.

1,2M, 5,25 in.

720, 3,5 in.

1,44M, 3,5 in.

2,88M, 3,5 in.

Służą określeniu typu stacji dyskietek, jaką mamy w komputerze (w praktyce: 1.44M, 3.5 in.). Opcje te są użyteczne jedynie gdy w nasze ręce trafi naprawdę archaiczne urządzenie (np. stacja dyskietek 5,25 cala o pojemności 360 kB) lub nietypowe (np. 3,5-calowe stacje dyskietek o pojemności 2,88 MB). Oczywiście jeżeli nie mamy dwóch stacji dyskietek, dla opcji Drive B ustawiamy parametr None.

Swap Floppy Drive

Enabled

Disabled

Opcja użyteczna (i dostępna), jeżeli komputer wyposażony jest w dwie stacje dyskietek. Parametr Enabled (włączony) powoduje, że dotychczasowa stacja oznaczona literą A: będzie stacją B:, a stacja B: stacją A:. Parametr Disabled (wyłączony) przywraca pierwotną konfigurację. Funkcja ta może nie działać w systemie Windows NT 4.0 bez zainstalowanego dodatku Service Pack 4 dla Windows NT. Nie należy jej też używać podczas instalacji Windows NT 4.0.

Boot Up Floppy Seek

Enabled

Disabled

Włączenie tej opcji (Enabled) powoduje, że BIOS podczas uruchamiania komputera i przeprowadzania testów wstępnych (tzw. test POST) poszukuje stacji dyskietek i po jej znalezieniu uaktywnia ją na krótką chwilę (co objawia się zapaleniem diody kontrolnej stacji dyskietek). Opcja będąca anachronizmem z czasów, gdy komputery PC musiały mieć stację dyskietek. Obecnie zalecanym ustawieniem przyśpieszającym proces uruchamiania jest Disabled (wyłączony).

Menu Advanced

Menu Advanced oferuje zaawansowane opcje związane z konfiguracją chipsetu płyty głównej. Ta część programu BIOS Setup jest ściśle zależna od wykorzystywanego typu chipsetu. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele chipsetów, z których każdy charakteryzuje się własnym niepowtarzalnym zestawem ustawień. Część programu związana z konfiguracją chipsetu pozwala użytkownikowi na dostosowanie jej do własnych potrzeb i zmianę niektórych parametrów jego pracy.

Typowe ustawienia menu Advanced

Ustawienie

Opcje

Opis

Extended Configuration

Brak opcji

Jeśli pojawi się opcja Used, oznacza to, że dla pozycji Extended Configuration znajdującej się w menu Maintenance została wybrana wartość User-defined.

PCI Configuration

Brak opcji

Pozwala ustawić priorytet przerwań poszczególnych gniazd PCI. Po uaktywnieniu pojawi się menu PCI Configuration.

Boot Settings Configuration

Brak opcji

Służy do konfiguracji opcji Numlock i Plug and Play oraz modyfikacji danych konfiguracyjnych. Po uaktywnieniu pojawi się menu Boot Settings Configuration.

Peripheral Configuration

Brak opcji

Służy do konfiguracji portów urządzeń peryferyjnych. Po uaktywnieniu pojawi się menu Peripheral Configuration.

IDE Configuration

Brak opcji

Pozwala określić typ podłączonego urządzenia IDE.

Diskette Configuration

Brak opcji

Po uaktywnieniu pojawi się menu Diskette Configuration.

Event Log

Brak opcji

Służy do konfiguracji dziennika zdarzeń. Po uaktywnieniu pojawi się menu Event Log Configuration.

Video Configuration

Brak opcji

Służy do konfiguracji ustawień związanych z kartą graficzną. Po uaktywnieniu pojawi się menu Video Configuration.

Plug and Play O/S

No (domyślnie), Yes

Pozwala określić, czy jest stosowany system operacyjny zgodny z technologią Plug and Play. Opcja No przekazuje do BIOS-u zadanie konfiguracji wszystkich urządzeń. Opcja Yes umożliwia systemowi operacyjnemu skonfigurowanie urządzeń PnP. W przypadku użycia systemu obsługującego funkcję Plug and Play ustawienie nie jest wymagane.

Reset Configuration Data

No (domyślnie), Yes

Usuwa dane konfiguracji Plug and Play BIOS-u. Zmiana jest uwzględniana przy najbliższej inicjalizacji systemu.

Numlock

Auto (domyślnie), On, Off

Pozwala określić status klawisza Num Lock znajdującego się na klawiaturze numerycznej.

Resource Configuration

Brak opcji

Służy do konfiguracji bloków pamięci i przerwań starszych urządzeń ISA. Po uaktywnieniu pojawi się menu Resource Configuration.

Advanced BIOS FEATURES

Brak opcji

Menu zawiera opcje dotyczące obsługi komponentów komputera przez BIOS.

Menu PCI Configuration

Menu PCI Configuration umożliwia ustawienie wartości przerwań przypisywanych kartom zainstalowanym w gniazdach magistrali PCI. Jeśli nie ma potrzeby przypisania określonym kartom PCI konkretnych wartości przerwań IRQ, wtedy domyślna wartość to AUTO

Ustawienie

Opcje

Opis

PCI Slot 1 IRQ Priority

Auto (domyślnie), 9, 10, 11

Pozwala na ustawienie priorytetu przerwań.

PCI Slot 2 IRQ Priority

Auto (domyślnie), 9, 10, 11

Pozwala na ustawienie priorytetu przerwań.

PCI Slot 3 IRQ Priority

Auto (domyślnie), 9, 10, 11

Pozwala na ustawienie priorytetu przerwań. Wartości priorytetu przerwań IRQ dla gniazda PCI 3 i 5 są wspólne, natomiast inne opcje ustawione dla gniazda PCI 3 obowiązują również dla gniazda PCI 5.

PCI Slot 4 IRQ Priority

Auto (domyślnie), 9, 10, 11

Pozwala na ustawienie priorytetu przerwań.

PCI Slot 5 IRQ Priority

Brak opcji

Zawsze ma ustawioną wartość Auto (inne wartości są identyczne jak w przypadku gniazda PCI 3).

Menu Boot Configuration

Ustawienie

Opcje

Opis

Plug and Play O/S

No (domyślnie), Yes

Pozwala określić, czy jest stosowany system operacyjny zgodny z technologią Plug and Play. Opcja No przekazuje do BIOS-u zadanie konfiguracji wszystkich urządzeń. Wartość No należy ustawić w przypadku użycia systemu operacyjnego obsługującego funkcję PnP. Opcja Yes umożliwia systemowi operacyjnemu skonfigurowanie urządzeń PnP.

Reset Config Data

No (domyślnie), Yes

Usuwa dane konfiguracji PnP/pCI BIOS-u zapisanej w układzie pamięci Flash. Zmiana jest uwzględniana podczas najbliższej inicjalizacji systemu.

Numlock

On (domyślnie), Off

Pozwala określić status klawisza Num Lock znajdującego się na klawiaturze numerycznej.

Dodatkowe opcje zaawansowane

Ustawienie

Opis

Auto Configuration

Pozwala na wybranie ustawionych przez producenta chipsetu optymalnych wartości jego parametrów. Po ustawieniu wartości Disabled parametry chipsetu z powrotem przyjmują wartości konfiguracji zapisanej w pamięci CMOS. Po ustawieniu wartości Enabled wiele widocznych pól jest niedostępnych.

EDO DRAM Speed Selection

Wartość ustawiona w tym polu musi odpowiadać szybkości pamięci EDO DRAM zainstalowanej w komputerze. Ustawienie określa czas dostępu pamięci, dlatego też im niższa jego wartość, tym wyższa wydajność systemu.

SDRAM RAS-to-CAS Delay

Pola pozwalają na kontrolowanie liczby cykli występujących pomiędzy wykonaniem operacji aktywacji wiersza i operacji odczytu lub zapisu.

SDRAM RAS Precharge Time

Parametr Precharge Time określa liczbę cykli wymaganych przez adresowanie wierszy pamięci (RAS) do nagromadzenia ładunku przed odświeżeniem modułu DRAM. Jeśli określony czas jest niewystarczający, wtedy odświeżanie może nie zostać zakończone prawidłowo, wskutek czego z pamięci DRAM mogą zniknąć dane.

SDRAM CAS Latency Time

Po zainstalowaniu synchronicznej pamięci DRAM (SDRAM) istnieje możliwość zmiany liczby cykli występujących pomiędzy kolejnymi operacjami odczytu oraz w momencie, gdy kontroler wczytuje dane z modułów SDRAM.

SDRAM Precharge Control

Po ustawieniu wartości Enabled wszystkie cykle procesora związane z pamięcią SDRAM powodują wykonanie na jej interfejsie instrukcji All Banks Precharge.

DRAM Data Integrity Mode

W zależności od typu zainstalowanej pamięci DRAM należy ustawić wartość Non-ECC lub ECC. Wartość ECC aktywuje funkcję jednobitowej korekcji błędów oraz wielobitowej detekcji błędów, które powodują nieznaczny spadek wydajności komputera.

DRAM Timing Selectable

Reguluje sposób konfiguracji pamięci RAM. Parametr By SPD oznacza, że BIOS będzie pobierał dane dotyczące pamięci bezpośrednio z modułów pamięci (z układu SPD - Serial Presence Data) -jest to zdecydowanie najbezpieczniejsze ustawienie, natomiast ustawienie Manual umożliwia wprowadzenie modyfikacji w czterech opisanych niżej opcjach, czyli coś dla overclockerów.

CAS Latency Time

Ustawia czas opóźnienia sygnału adresującego kolumnę komórek pamięci (CAS - Column Address Strobe). Wartość opóźnienia zależy od timingu pamięci i od możliwości samych układów. Najbardziej wydajne ustawienie to najmniejsza wartość opóźnienia, jednak może ono nie zadziałać modułów DRAM średniej jakości.

Active to Precharge Delay

Określa opóźnienie między aktywnością a resetowaniem komórek pamięci, ponownie im mniejsza wartość, tym lepiej, jednak nie zadziała to w każdym przypadku [8/7/6/5].

DRAM RAS# to CAS# Delay

Definiuje opóźnienie pomiędzy sygnałem adresującym kolumny i wiersze komórek pamięci. Mniejsza wartość oznacza większą wydajność.

DRAM RAS# Precharge

Określa czas przygotowania komórek pamięci na działanie. Wartość mniejsza oznacza lepszą wydajność, ale zbyt mały czas zaowocuje błędami i w rezultacie zawieszeniem się komputera (zjawisko powszechnie występujące na komputerach overclockerów).

System BIOS Cacheable

Pozwala na buforowanie zawartości systemowego układu BIOS ROM znajdującej się w pamięci o adresach z zakresu F0000h FFFFFh, co polepsza wydajność komputera. Jeśli dowolny program spróbuje zapisać w tym obszarze pamięci dane, wtedy może wystąpić błąd systemowy.

Video BIOS Cacheable

Pozwala na buforowanie zawartości układu BIOS ROM karty graficznej znajdującej się w pamięci o adresach z zakresu C0000h - C7FFFh, co polepsza jej wydajność. Jeśli dowolny program spróbuje zapisać w tym obszarze pamięci dane, wtedy może wystąpić błąd systemowy.

Video RAM Cacheable (Video Memory Cache Mode)

Ustawienie wartości Enabled pozwala na buforowanie zawartości pamięci RAM karty graficznej znajdującej się w pamięci o adresach z zakresu A0000h - AFFFFh, co polepsza jej wydajność. Jeśli dowolny program spróbuje zapisać w tym obszarze pamięci dane, wtedy może wystąpić błąd dostępu do pamięci. W niektórych systemach ustawieniu Enabled odpowiada tryb USWC (ang. Uncacheable Speculative Write-Combining).

8/16 Bit I/O Recovery Time

Mechanizm regeneracji portów I/O dodaje cykle zegara magistrali do cykli występujących pomiędzy portami I/O magistrali PCI i magistrali ISA. Dodatkowe opóźnienie wynika stąd, że magistrala PCI jest znacznie szybsza od magistrali ISA.

Memory Hole at 15M-I6M

Pozostawia 1 MB pustego obszaru pamięci RAM pomiędzy 15 i 16 megabajtem. Starsze aplikacje czasami nie działają prawidłowo, gdy w systemie jest pamięć o pojemności 16 MB lub większej. W takim przypadku aktywacja tego ustawienia pomaga rozwiązać problem. Standardowo jest ono wyłączone.

Delay Prior to Thermal

Funkcja właściwa tylko dla procesorów Pentium 4, posiadających mechanizm ochrony termicznej, polegający na tym, że podczas przegrzania (przekroczenia określonej temperatury) procesor zwalnia pracę (w miejsce niektórych cykli roboczych wprowadzane są cykle puste, w czasie których procesor nie pracuje i chłodzi się - funkcja ta nosi nazwę throttlingu). Czas ustawiany w tej opcji określa, po ilu minutach automatyczna ochrona termiczna ma być aktywowana. Dzięki tej funkcji procesor nie jest spowalniany podczas krótkotrwałych przeciążeń, które w żadnym razie (o ile są spowodowane wymogami obliczeniowymi) nie powodują jego uszkodzenia.

Passive Release

Po ustawieniu wartości Enabled funkcja Passive Release pozwala na dostęp do mostka łączącego procesor z magistralą PCI. Jeśli funkcja jest wyłączona, wtedy kontroler zezwala na dostęp do lokalnej pamięci DRAM tylko urządzeniom nadrzędnym magistrali PCI.

Delayed Transaction

Chipset zawiera 32-bitowy zintegrowany bufor zapisujący mający za zadanie obsługiwanie cykli opóźniających transakcje. Aby włączyć zgodność ze specyfikacją PCI 2.1, należy ustawić wartość Enabled.

AGP Aperture Size (MB)

Pozwala określić pojemność pamięci przeznaczonej dla karty AGP (ang. accelerated graphics port). Jest to część przestrzeni adresowej pamięci wykorzystywanej przez magistralę PCI dedykowanej przestrzeni adresowej karty graficznej AGP. Cykle magistrali, które odwołują się do dedykowanego zakresu, są przekierowywane do magistrali AGP bez konieczności translacji.

CPU Warning Temperature

W przypadku, gdy komputer jest wyposażony w system monitorowania, ustawienie to pozwala określić maksymalną i minimalną temperaturę procesora. Jeśli wartość temperatury zostanie przekroczona, wtedy zostanie włączony mechanizm ostrzegawczy zaimplementowany w systemie.

Current CPU Temperature

Jeśli komputer dysponuje systemem monitorowania, pole wyświetla aktualną temperaturę procesora.

Shutdown Temperature

W przypadku, gdy komputer jest wyposażony w system monitorowania, ustawienie to pozwala określić maksymalną i minimalną temperaturę, przy której nastąpi jego wyłączenie. Jeśli wartość temperatury zostanie przekroczona, nastąpi wyłączenie komputera.

CPUFAN Turn On IN Win98

Jeśli używasz systemu Windows 98 obsługującego funkcję ACPI, wtedy po ustawieniu wartości Enabled dysponujesz w trakcie pracy systemu możliwością zmiany parametrów związanych z chłodzeniem. W zależności od podjętej decyzji dotyczącej takich parametrów jak aktywność procesora, zużycie energii przez baterię i dopuszczalny poziom głośności, użytkownik może wyłączyć lub włączyć wentylator procesora.

Current System Temperature

Jeśli komputer jest wyposażony w system monitorowania, pole wyświetla aktualną temperaturę panującą w komputerze.

Current CPUFAN 1/2/3 Speed

Jeśli komputer jest wyposażony w system monitorowania, pole wyświetla aktualną ilość obrotów maksymalnie trzech wentylatorów.

IN0-IN6(V)

Jeśli komputer jest wyposażony w system monitorowania, pola wyświetlają aktualne wartości napięcia maksymalnie siedmiu źródeł zasilania.

Spread Spectrum

W sytuacji, gdy generator zegara systemowego pulsuje, wartości maksymalne impulsu generują nadmierną wartość EMI. Włączenie modulacji łagodzącej widmo impulsu powoduje obniżenie wartości maksymalnych, co objawia się zmianą kształtu krzywej z ostrej na płaską, a tym samym następuje redukcja wartości EMI. W niektórych przypadkach uzyskane korzyści mogą zostać pomniejszone przez problemy związane z urządzeniami opierającymi się na precyzyjnym taktowaniu, takimi jak karty SCSI.

PCI/VGA Palette Snoop

Pozwala kartom graficznym na odczytywanie danych z pamięci RAM. Jeśli w instrukcji instalacji karty graficznej nie zawarto wymogu aktywacji tej opcji, wtedy należy ustawić jej standardową wartość Disabled.

CPU Clock Ratio

Określa mnożnik procesora. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy mnożnik nie został zablokowany przez producenta procesora.

CPU HOST Frequency (MHz)

Określa podstawową częstotliwość pracy magistrali FSB. Finalna częstotliwość procesora jest iloczynem tej wartości i mnożnika.

DDR:CPU Ratio

Określa stosunek częstotliwości taktowania pamięci, do magistrali procesora.

DDD Speed (Strobe/Sec)

Opcja informacyjna, wyświetlająca informacje o szybkości taktowania pamięci.

AGP/pCI Speed Setting

Określa częstotliwość pracy AGP, PCI.

AGP Freąuency (MHz)

Informacja o szybkości taktowania szyny AGP.

PCI Freąuency (MHz)

Informacja o szybkości taktowania magistrali AGP.

Default CPU Voltage (Volt)

Informacyjna, wyświetla domyślne napięcie zasilania procesora.

CPU Voltage (Volt)

Umożliwia zmianę napięcia zasilania procesora. Uwaga! Podwyższenie napięcia może uszkodzić procesor.

AGP Voltage (Volt)

Umożliwia zmianę napięcia zasilania szyny AGP. Opcja ryzykowna.

DDR Voltage (Volt)

Kolejna overclockerska funkcja umożliwiająca wybór napięcia zasilającego pamięci. Podwyższenie (minimalne!) celem zwiększenia wydajności ma sens jedynie wtedy, gdy dysponujemy dobrymi układami z wbudowanym chłodzeniem.

Menu Peripheral Configuration

Menu Peripheral Configuration służy do konfigurowania urządzeń zintegrowanych z płytą główną, takich jak porty szeregowe, równoległe, USB i wbudowane karty dźwiękowe.

Standardowe menu Peripheral Configuration

Ustawienie

Opcje

Opis

Serial port A

Disabled Enabled Auto (domyślnie)

Służy do konfiguracji portu szeregowego A. Adres o wartości 3F8h oraz przerwanie 1RQ4 są automatycznie przydzielane pierwszemu wolnemu portowi COM (zazwyczaj COM 1). Znak * wyświetlony przy adresie wskazuje na wystąpienie konfliktu z innym urządzeniem.

Base I/O address

3F8 (domyślnie) 2F8 3E8 2E8

Określa adres bazowy I/O portu szeregowego A.

Interrupt

IRQ3 IRQ 4 (domyślnie)

Określa przerwanie portu szeregowego A.

Serial port B

Disabled Enabled Auto (domyślnie)

Służy do konfiguracji portu szeregowego B. Adres o wartości 2F8h oraz przerwanie IRQ3 są automatycznie przydzielane pierwszemu wolnemu portowi COM (zazwyczaj COM 2). Znak * wyświetlony przy adresie wskazuje na wystąpienie konfliktu z innym urządzeniem. Jeśli określony adres zostanie przypisany do portu szeregowego, wtedy nie będzie widoczny na liście adresów udostępnianych drugiemu portowi.

Mode

Normal (domyślnie) IrDA-SIR ASK_IR

Określa tryb pracy portu szeregowego B jako normalny (COM 2) lub pełniący rolę portu podczerwieni.

Base I/O address

2F8 (domyślnie) 3E8 2E8

Określa adres bazowy I/O portu szeregowego B.

Interrupt

1RQ 3 (domyślnie) 1RQ 4

Określa przerwanie portu szeregowego B.

Parallel port

Disabled Enabled Auto (domyślnie)

Służy do konfiguracji portu równoległego. Adres o wartości 378h oraz przerwanie IRQ7 są automatycznie przydzielane portowi LPT1. Znak * wyświetlony przy adresie wskazuje na wystąpienie konfliktu z innym urządzeniem.

Mode

Output Only Bidirectional (domyślnie) EPP ECP

Pozwala na ustawienie trybu pracy portu równoległego. Opcja Output Only działa tylko w systemach kompatybilnych z AT. Tryb Bidirectional (dwukierunkowy) działa wyłącznie w systemach kompatybilnych z PS/2. EPP (ang. Extended Parallel Port) oraz ECP (ang. Enhanced Capabilities Port) są dwukierunkowymi trybami o dużej szybkości. Tryby EPP i ECP są kompatybilne ze standardem IEEE-1284, dlatego też wymagają zastosowania zgodnego z nim kabla drukarki.

Base l/O address

378 (domyślnie)

278

Określa adres bazowy l/O portu równoległego.

Interrupt

IRQ 5 JRQ 7 (domyślnie)

Określa przerwanie portu równoległego.

DMA Channel

DMA 1 DMA 3 (domyślnie)

Określa kanał DMA dla portu równoległego (dostępne tylko po ustawieniu trybu ECP).

Audio

Disabled Enabled (domyślnie)

Włącza lub wyłącza zintegrowaną kartę dźwiękową.

LAN

Disabled Enabled (domyślnie)

Włącza lub wyłącza zintegrowaną kartę sieciową LAN.

Legacy USB Support

Disabled Enabled Auto (domyślnie)

Włącza lub wyłącza obsługę starszych urządzeń USB. Funkcja Legacy USB Support umożliwia użycie klawiatury lub myszy USB, nawet wtedy, gdy system operacyjny nie dysponuje odpowiednimi sterownikami.

Menu IDE Configuration

Menu IDE Configuration służy do konfiguracji urządzeń IDE takich jak dyski twarde, napędy CD-ROM, napędy LS-120 (SuperDisk), streamery itp.

Ustawienie

Opcje

Opis

IDE Controller

Disabled Primary Secondary Both (domyślnie)

Pozwala uaktywnić zintegrowany kontroler IDE. Opcja Primary włącza tylko podstawowy kontroler IDE (Primary IDE), natomiast opcja Secondary tylko dodatkowy kontroler (Secondary IDE). Opcja Both uaktywnia oba kontrolery IDE.

Hard Disk Pre-Delay

Disabled (domyślnie) 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds

Pozwala wybrać jedną z wartości opóźnienia.

Primary IDE Master

Brak opcji

Informuje o typie podłączonego urządzenia IDE. Po uaktywnieniu zostanie wyświetlone menu Primary IDE Master.

Primary IDE Slave

Brak opcji

Informuje o typie podłączonego urządzenia IDE. Po uaktywnieniu zostanie wyświetlone menu Primary IDE Slave.

Secondary IDE Master

Brak opcji

Informuje o typie podłączonego urządzenia IDE. Po uaktywnieniu zostanie wyświetlone menu Secondary IDE Master.

Secondary IDE Slave

Brak opcji

Informuje o typie podłączonego urządzenia IDE. Po uaktywnieniu zostanie wyświetlone menu Secondary IDE Slave.

IDE HDD Block Mode

Enabled

Disabled

Włącza transfer blokowy w dyskach twardych. Ustawienie zalecane (Enabled).

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE

Enabled

Disabled

Włącza lub wyłącza pierwszy/drugi kanał kontrolera IDE ATA. Zalecane oczywiście włączenie (Enabled).

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO/UDMA

Auto

 

Opcje określające sposób pracy trybów PIO i UDMA. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie tych opcji na domyślnym, automatycznym ustawieniu.

On-Chip Serial ATA

Auto

Disabled

Combined Mode

Enhanced Mode

Serial ATA Port0/port1 Mode

Określa tryb pracy wbudowanego w płytę kontrolera Serial ATA. Dostępne są następujące parametry:
Auto - parametr domyślny, BIOS automatycznie ustawia tryb pracy kontrolera.
Disabled - wyłącza kontroler Serial ATA
Combined Mode - tzw. tryb kombinowany, w którym kontrolery ATA i SATA działają jak jedno urządzenie. W tym trybie można korzystać z maksymalnie czterech dysków lub innych urządzeń (po dwa urządzenia na kanał, tak jak to jest w ATA). Dyski SATA udają dyski podłączone do kontrolera ATA.
Enhanced Mode - w tym trybie kontrolery ATA i SATA pracują niezależnie; umożliwia on podłączenie największej liczby urządzeń (dysków).
Serial ATA Port0/port1 Mode - określa tryb pracy dysku podłączonego do kontrolera SATA. Dostępne parametry zależą od ustawionego trybu pracy samego kontrolera SATA. Przykładowo w trybie kombinowanym dysk SATA możemy ustawić jako master lub slave dla każdego z dwóch dostępnych kanałów.

Typowe ustawienia menu IDE Drive

Ustawienie

Opcje

Opis

Type

None ATAPI Removable Other ATAPI CD-ROM User IDE Removable Auto (domyślnie)

Pozwala określić typ urządzeń IDE. Wartość Auto powoduje automatyczne określenie wartości związanych z trybem przesyłania danych. Inne opcje są zależne od podłączonego urządzenia.

Maximum Capacity

Brak opcji

Wyświetla maksymalną pojemność dysku.

LBA Mode Control

Disabled Enabled

Włącza lub wyłącza tryb LBA.

Multi-Sector Transfers

Disabled 2 Sectors 4 Sectors 8 Sectors 16 Sectors (domyślnie)

Pozwala określić ilość sektorów przypadających na blok przy przesyłaniu danych z dysku do pamięci. Aby ustawić wartości optymalne, należy zapoznać się ze specyfikacją dysku.

PIO Mode

Auto (domyślnie) 0 I 2 3 4

Pozwala określić tryb PIO związany z przesyłaniem danych z i do dysku.

Ultra DMA Mode

Disabled (domyślnie) 0 1 2 3 4 5

Pozwala określić tryb Ultra DMA związany z przesyłaniem danych z i do dysku.

Cable Detected

Brak opcji

Wyświetla typ kabla podłączonego do interfejsu IDE 40-żyłowy lub 80-żyłowy (urządzenia Ultra ATA-66/100).

Menu Diskette Configuration

Menu Diskette Configuration umożliwia konfigurację stacji dyskietek i jej interfejsu.

Ustawienie

Opcje

Opis

Diskette Controller

Disabled

Enabled (domyślnie)

Włącza lub wyłącza zintegrowany kontroler stacji dyskietek.

Diskette A:

Disabled

360KB, 5,25

1.2MB, 5,25

720KB, 3,5

1.44MB, 3,5 (domyślnie)

2,88MB, 3,5

Pozwala określić pojemność i fizyczny format dyskietki

napędu A:.

Floppy Write Protect

Disabled (domyślnie)

Enabled

Włącza lub wyłącza ochronę przed zapisem dyskietki

napędu A:.

Menu Event Logging

Menu Event Logging pozwala na konfigurację ustawień związanych z rejestracją zdarzeń systemu SMBIOS (ang. System Management BIOS). SMBIOS zgodny ze standardem DMI umożliwia zarządzanie komputerami podłączonymi do sieci. Standard DMI (ang. Desktop Management Interface) jest specjalnym protokołem, który może być wykorzystany przez aplikacje komunikujące się z płytą główną.

Typowe ustawienia menu Event Logging

Ustawienie

Opcje

Opis

Event log

Brak opcji

Informuje, czy w dzienniku zdarzeń jest jeszcze wolne miejsce.

Event log validity

Brak opcji

Informuje, czy zawartość dziennika zdarzeń jest aktualna.

View event log

Press [Enter]

Umożliwia przeglądanie dziennika zdarzeń.

Clear all event łogs

No (domyślnie) Yes

Ustawienie Yes sprawi, że przy ponownym uruchomieniu komputera dziennik zdarzeń zostanie wyczyszczony.

Event logging

Disabled Enabled (domyślnie)

Aktywuje rejestrację zdarzeń.

Mark events as read

Press [Enter]

Oznacza wszystkie zdarzenia jako przeczytane.

Menu Video Configuration

Menu Video Configuration służy do konfiguracji parametrów karty graficznej.

Typowe ustawienia menu Video Configuration

Ustawienie

Opcje

Opis

Default Primary Video Adapter

AGP (domyślnie) PCI

Pozwala określić typ karty graficznej, która współpracuje z monitorem inicjalizowanego systemu.

Palette Snooping

Disabled (domyślnie) Enabled

Pozwala podstawowemu kontrolerowi karty graficznej PCI współdzielić paletę z dodatkową kartą graficzną ISA.

AGP Aperture Size

64MB (domyślnie) 256MB

Pozwala określić rozmiar pamięci RAM wykorzystywanej przez kontroler karty graficznej AGP.

AGP Hardware Detected

Brak opcji

Informuje, czy została zainstalowana karta graficzna AGP zgodna z trybem x1, x2 lub x4. Wyłącza zintegrowany układ graficzny.

Menu Resource Configuration

Menu Resource Configuration jest wykorzystywane do konfiguracji pamięci oraz przydziału przerwań starszym urządzeniom współpracującym z magistralą ISA i niekompatybilnym z funkcją PnP zainstalowanym na płycie głównej dysponującej jednym lub kilkoma gniazdami ISA.

Typowe ustawienia menu Resource Configuration

Ustawienie

Opcje

Opis

Memory Reservation

C800 CBFF Available

(domyślnie) | Reserved

CC00 CFFF Available

(domyślnie) | Reserved

D000 D3FF Available

(domyślnie) | Reserved

D400 D7FFAvailable

(domyślnie) | Reserved

D800 DBFF Available

(domyślnie) | Reserved

DC00 DFFF Available

(domyślnie) | Reserved

Przydziela określone bloki pamięci górnej starszym

urządzeniom ISA.

IRQ Reseryation

IRQ3 Available

(domyślnie) | Reserved

IRQ4 Available

(domyślnie) | Reserved

1RQ5 Available

(domyślnie) | Reserved

IRQ7 Available

(domyślnie) | Reserved

IRQ10 Available

(domyślnie) ] Reserved

IRQ11 Available

(domyślnie) | Reserved

Przydziela określone przerwania starszym urządzeniom ISA.

Znak * wyświetlony obok przerwania IRQ wskazuje na konflikt

przerwań.

DMA n Assigned to

W przypadku, gdy zasoby są ustawiane ręcznie, wtedy w zależności od typu urządzenia korzystającego z przerwania należy przydzielić mu kanał DMA należący do jednego z wymienionych typów: Starsze urządzenia ISA kompatybilne z oryginalną specyfikacją PC AT bus wymagają przydzielenia określonego kanału DMA

Typ przydzielonego kanału DMA urządzeniom PCI/ISA zgodnym z technologią Plug and Play zależy od rodzaju wykorzystywanej magistrali (PCI lub ISA)

PCI IRQ Activated by

Jeśli urządzeniu PCI nie zostanie przydzielone przerwanie wyzwalane zboczem, wtedy należy pozostawić wartość Level.

PCI IDE IRQ Map to

Pole umożliwia ustawienie mapowania przerwań PCI IDE lub przerwań PC AT (ISA). W zależności od tego, czy komputer posiada na płycie głównej jedno lub dwa złącza kontrolera PCI IDE, należy ustawić wartości odpowiadające typowi interfejsu(ów) IDE (PCI lub ISA). W przypadku obecności kontrolerów IDE korzystających ze standardowych przerwań ISA, podstawowemu jest przydzielane przerwanie IRQ14, natomiast dodatkowemu IRQ15.

Primary/Secondary IDE INT#

Każde urządzenie PCI jest w stanie wykorzystać maksymalnie cztery przerwania: INT# A, INT# B, INT# C oraz INT# D. Domyślnie urządzeniu jest przydzielane przerwanie INT# A. Jeśli urządzenie PCI nie wymaga przypisania dwóch przerwań, wtedy przydzielanie przerwania INT# B nie ma sensu. Ze względu na to, że interfejs PCI IDE chipsetu dysponuje dwoma kanałami, wymaga przydzielenia dwóch przerwań. Domyślnie w polach INT# podstawowego i dodatkowego kontrolera IDE znajdują się wartości wymagane przez dwukanałowy interfejs PCI IDE, przy czym kanał podstawowy posiada przerwanie o niższej wartości niż kanał dodatkowy. Należy zauważyć, że wszystkie jednofunkcyjne karty PCI zazwyczaj używają przerwania INT# A, dlatego też każdej z nich musi zostać przydzielona inna i unikalna wartość przerwania ISA.

Used Mem base addr

Pozwala określić adres bazowy obszaru pamięci wykorzystywanego przez dowolne urządzenie wymagając dostępu do pamięci górnej.

Used Mem Length

Pozwala określić rozmiar obszaru pamięci podanego w powyższym polu. Jeśli nie zostanie podana wartość pola Used Mem base addr, wtedy jest ono niewidoczne.

Assign IRQ for USB

Jeśli w systemie znajduje się kontroler USB lub jest podłączone jedno lub kilka urządzeń USB, należy ustawić wartość Enabled. Jeśli natomiast kontroler USB jest wyłączony, w celu zwolnienia przydzielonego przerwania 1RQ należy ustawić wartość Disabled.

Advanced BIOS FEATURES

Ustawienie

Opcje

Opis

Virus Warning

Enabled

Disabled

Po włączeniu opcji przy próbie modyfikacji przez program sektora ładującego lub tablicy partycji dysku twardego pojawi się ostrzeżenie. Jeśli zostanie ono wyświetlone w trakcie normalnej pracy komputera, wtedy w celu sprawdzenia, czy nie pojawił się wirus, należy uruchomić program antywirusowy. Opcja chroni tylko sektor ładujący MBR (ang. master boot record), a nie cały dysk twardy. Należy zauważyć, że programy takie jak FDISK, które zazwyczaj modyfikują sektor MBR, mogą spowodować wygenerowanie ostrzeżenia o wirusie.

CPU L1 & L2 Cache

Enabled Disabled

Jedynym słusznym ustawieniem tej opcji jest Enabled. Wyłączenie (Disabled) pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu to najprostsza droga do gwałtownej degradacji wydajności komputera.

CPU Internal Cache/ External Cache

Enabled

Disabled

Opcja pozwala na wyłączenie pamięci podręcznej procesora L1 (wewnętrznej) lub L2 (zewnętrznej). Często jest stosowana podczas testowania pamięci. W takim przypadku pamięć podręczna powinna być wyłączona. W przypadku normalnej pracy obie pamięci powinny być aktywne.

Quick Power On Self Test

Enabled

Disabled

Po włączeniu opcja pozwala zmniejszyć czas wymagany do wykonania procedury POST. Skrócona wersja procedury POST pomija kilka kroków takich jak test pamięci. Jeśli masz zaufanie do systemu, możesz uaktywnić skróconą procedurę POST, ale w większości przypadków sugeruję pozostawić opcję wyłączoną i zezwolić na wykonywanie jej pełnej wersji.

Boot Up System Speed

Enabled

Disabled

Aby uruchomić komputer z procesorem pracującym ze standardową częstotliwością, należy ustawić wartość High, natomiast w celu ustawienia symulowanej częstotliwości procesora wynoszącej 8 MHz należy ustawić wartość Low. W przeszłości częstotliwość 8 MHz często była wykorzystywana w przypadku pewnych programów zawierających blokadę uniemożliwiającą ich kopiowanie, która zawodziła, jeśli system był uruchamiany z normalną szybkością. Aktualnie opcja nie jest wykorzystywana.

Gate A20 Option

Fast

Normal

Opcja Gate A20 Option odnosi się do sposobu, w jaki system adresuje pamięć położoną powyżej 1 MB (pamięć rozszerzona). Po ustawieniu wartości Fast chipset płyty głównej przejmuje kontrolę nad bramką A20. Po ustawieniu wartości Normal za kontrolę bramki A20 odpowiada końcówka kontrolera klawiatury. Ustawienie wartości Fast zwiększa wydajność systemu, co jest szczególnie widoczne w przypadku systemów operacyjnych trybu chronionego, takich jak Windows 9x i Windows 2000.

Typematic Rate Setting

Enabled

Disabled

Jeśli opcja jest wyłączona, ustawienia Typematic Rate i Typematic Delay nie są ze sobą powiązane. Częstotliwość powtarzania znaków jest określana przez systemowy kontroler klawiatury. Po włączeniu opcji można ustawić wartości opcji Typematic Rate i Typematic Delay.

Typematic Rate (Chars/Sec)

6, 8,10,12, 15,20,24 lub 30

Po uaktywnieniu opcji Typematic Rate Setting możliwe jest wybranie jednej z wartości określającej liczbę znaków wyświetlanych podczas trzymania wciśniętego klawisza 6, 8,10,12, 15,20,24 lub 30 znaków na sekundę.

Typematic Delay (Msec)

250,modułach pamięci 500, 750 lub 1000

Po uaktywnieniu opcji Typematic Rate Setting możliwe jest wybranie jednej z wartości określającej, po jakim czasie od przytrzymania wciśniętego klawisza zostaną wyświetlone znaki 250, 500, 750 lub 1000 milisekund.

HDD S.M.A.R.T. Capability

Enabled

Disabled

S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) jestfunkcją, w którą są wyposażone dyski twarde IDE, umożliwiającą im wykonanie we własnym zakresie diagnostyki. Zastosowanie opcji jest zalecane w sytuacji, gdy wykorzystuje się oprogramowanie diagnostyczne monitorujące dyski twarde, obsługujące funkcję S.M.A.R.T. i ostrzegające o możliwych awariach.

Hyper Threading Technology

Enabled

Disabled

Opcja ze zrozumiałych względów jest obecna tylko w przypadku procesorów wyposażonych w HyperThreading. Jednak nawet jeśli mamy taki procesor, to pamiętajmy, by niniejszą opcję aktywować (Enabled) jedynie, gdy korzystamy z systemu operacyjnego obsługującego HT (Windows XP Professional, Linux z jądrem 2.4.x lub nowszym).

APIC Mode

Enabled

Disabled

Opcja aktywująca i dezaktywująca zaawansowany kontroler przerwań (Advanced Programmable In-terrupt Controller). Opcję tę można regulować tylko wtedy, gdy mamy komputer z jednym procesorem bez HyperThreadingu. W systemach wieloprocesorowych lub dla procesora z HyperThrea-dingiem kontroler APIC jest zawsze włączony (Enabled). Dzięki APIC możliwe jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy urządzeniami nawet w bardzo rozbudowanych komputerach (posiadających np. kilka kart graficznych, dźwiękowych, itp.), nowy kontroler oferuje znacznie większą liczbę przerwań i szybszą ich obsługę. Je- śli nawet nie mamy komputera z wieloma procesorami czy procesora z HT, zalecane jest włączenie tego kontrolera. Niestety, jeżeli korzystamy z DOS lub Windows 9x/Me, należy wyłączyć APIC - te systemy nie obsługują nowego typu kontrolera.

MPS Version Control For OS

 

Opcja związana z kontrolerem APIC dotyczy jedynie konfiguracji wieloprocesorowych (lub z HyperThreadingowym procesorem). Określa wersję MPS (MultiProcessor Specification), jakiej ma używać elektronika płyty głównej. Specyfikacja MPS zawiera m.in. tabele konfiguracyjne dla obsługi magistrali PCI i podłączonych do niej urządzeń. To, którą z wersji mamy wybrać, zależy od używanego systemu operacyjnego. W przypadku Windows NT 4.0 wybieramy wartość 1.1, dla nowszych wersji okien (Windows 2000 i Windows XP; oczywiście nie Windows 9x/Me - te systemy nie obsługują konfiguracji wieloprocesorowych) 1.4. W praktyce jednak nawet Windows NT 4.0 (odpowiednio aktualizowany) obsługuje MPS 1.4 - dlatego też takie ustawienie należy wybrać.

OS Select For DRAM > 64 MB

Non-OS2

OS2

Opcja dotycząca specjalnego adresowania pamięci RAM powyżej 64 MB w systemie OS2. Jeżeli nie korzystamy z tego systemu, wybieramy parametr Non-OS2.

Smali Logo (EPA) Show

Enabled

Disabled

Włącza lub wyłącza wyświetlanie podczas testów POST logo EPA.

Menu Security

{loadposition banner7}

W większości BIOS-ów w ramach zabezpieczeń wykorzystywane są dwa hasła nazywane hasłem administratora i hasłem użytkownika. Hasła ułatwiają kontrolowanie dostępu do programu BIOS Setup i możliwości inicjalizacji systemu. Hasło administratora nazywane jest również hasłem Setup, ponieważ kontroluje dostęp do programu Setup. Hasło użytkownika jest też określane mianem hasła systemowego, ponieważ ogranicza dostęp do systemu jako całości.

Po ustawieniu hasła administratora, przy próbie uruchomienia programu BIOS Setup zostanie wyświetlone pole, w którym należy je wpisać. Jeśli wprowadzone hasło jest prawidłowe, zostanie udzielony pełny dostęp do programu BIOS Setup, dający możliwość przeglądania i modyfikacji jego ustawień. Jeśli jednak hasło będzie niepoprawne lub nie zostanie podane, wtedy zakres dostępnych opcji programu, które można przeglądać i zmieniać, będzie ograniczony.

Po ustawieniu hasła użytkownika, w momencie rozpoczęcia inicjalizacji systemu zostanie wyświetlone pole, w którym należy podać hasło. Aby dalsze ładowanie systemu było możliwe, konieczne jest wprowadzenie prawidłowego hasła. Należy zauważyć, że jeśli zostanie ustawione hasło administratora, wtedy w trakcie inicjalizacji komputera nie pojawi się pole hasła. Wynika to stąd, że hasło to ogranicza dostęp tylko do zawartości programu BIOS Setup. W przypadku, gdy zostaną ustawione oba hasła, wtedy w momencie uruchamiania komputera zostanie wyświetlone pole, do którego w celu ponowienia procesu ładowania należy wprowadzić jedno z haseł. W większości systemów hasło może mieć długość maksymalnie siedmiu lub ośmiu znaków.

Typowe ustawienia menu Security

Ustawienie

Opcje

Opis

User Password Is

Brak opcji

Informuje, czy zostało ustawione hasło użytkownika.

Supervisor Password Is

Brak opcji

Informuje, czy zostało ustawione hasło administratora.

Set User Password

Hasła mogą mieć maksymalnie siedem znaków alfanumerycznych

Pozwala ustawić hasło użytkownika.

Set Supervisor Password

Hasła mogą mieć maksymalnie siedem znaków alfanumerycznych

Pozwala ustawić hasło administratora.

Clear User Password

Brak opcji

Usuwa hasło użytkownika.

User Setup Access

None

View Only

Limited Access

Full Access (domyślnie)

Pozwala ustalić poziom dostępu użytkownika do programu BIOS Setup.

Unattended Start

Disabled (domyślnie)

Enabled

Uaktywnia funkcję automatycznego uruchamiania komputera. Jej włączenie powoduje, że system jest inicjalizowany, przy czym klawiatura jest zablokowana. W celu jej odblokowania lub umożliwienia załadowania systemu z dysku użytkownik musi podać hasło.

Menu Power Management

Zarządzanie energią określa możliwości systemu związane z automatycznym przełączaniem w tryb oszczędzania energii po stwierdzeniu braku aktywności.

Typowe ustawienia menu Power Management

Ustawienie

Opcje

Opis

Power Management

Disabled

Enabled (domyślnie)

Włącza lub wyłącza w BlOS-ie funkcję zarządzania energią.

lnactivity Timer

Off

1 Minute

5 Minutes

10 Minutes

20 Minutes (domyślnie)

30 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Pozwoli określić ilość czasu, jaki upłynie przed przełączeniem w tryb Standby.

Hard Drive

Disabled

Enabled (domyślnie)

Po włączeniu aktywuje funkcję zarządzania energią dysków twardych komputera będącego w trybie Standby lub Suspend.

ACPI Suspend State

S1 (domyślnie)

S3

Pozwala określić status wstrzymania standardu ACPI. Wartość S3 odpowiada Suspend To RAM. Status S1 jest wartością domyślną, ponieważ obsługuje urządzenia USB, które nie są kompatybilne ze standardem ACPI.

Video Repost Enable

Disable (domyślnie)

Pozwala na inicjalizację BIOS-u karty graficznej przechodzącej ze statusu S3. Ustawienie wymagane przez niektóre kontrolery graficzne. Jest dostępne tylko wtedy, gdy funkcja ACPI Suspend State ma wartość 53.

Typowe ustawienia związane z zarządzaniem energią

ACPI Function

Jeśli używany system operacyjny obsługuje standard ACPI, należy ustawić wartość Enabled. System Windows 98 i nowsze wersje są z nim kompatybilne.

Power Management

Opcja umożliwia określenie stopnia uzyskanej oszczędności energii dla trybu Doze, Standby i Suspend. Poniżej wymieniono dostępne wartości: Max Saving największa oszczędność energii. W przypadku każdego trybu czas bezczynności wynosi 1 minutę. User Define pozwala skonfigurować niezależnie każdy tryb. Dla każdego trybu należy określić czas bezczynności. Min Saving minimalna oszczędność energii. Dla każdego trybu czas bezczynności wynosi 1 godzinę (nie dotyczy dysku twardego).

PM Control by APM

Jeśli system jest kompatybilny ze standardem APM (ang. Advanced Power Management), wtedy w celu uzyskania większej oszczędności energii należy ustawić wartość Yes.

Video Off Method

Pozwala określić sposób wygaszenia monitora.

V/H SYNC+Blank

System wyłącza porty synchronizacji poziomej i pionowej, a następnie czyści zawartość bufora graficznego.

DPMS Support

Jeśli monitor obsługuje standard DPMS VESA, wtedy należy t? opcję uaktywnić. W celu ustawienia parametrów karty graficznej związanych z zarządzaniem energią należy posłużyć się dołączonym do niej oprogramowaniem.

Blank Screen

System jedynie kasuje zawartość bufora graficznego.

Video Off After

Opcja pozwala na określenie trybu, w którym podczas przechodzenia komputera przez kolejne tryby, coraz bardziej energooszczędne, nastąpi wygaszenie monitora.

MODEM Use IRQ

Jeśli w systemie jest zainstalowany modem, wtedy opcja pozwala określić nazwę przydzielonego mu przerwania IRQ. Wygenerowanie przypisanego przerwania zawsze spowoduje przywrócenie normalnej pracy komputera.

Doze Mode

Po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności systemu częstotliwość pracy procesora jest redukowana do wartości stanowiącej w przypadku większości chipsetów od 10 do 25% normalnej wydajności. W tym czasie inne urządzenia nadal pracują z pełną szybkością.

Standby Mode

Po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności systemu zegar procesora zatrzymuje się, dysk twardy przechodzi w stan bezczynności, natomiast pamięć Cache L2 przechodzi w tryb energooszczędny. W tym czasie inne urządzenia nadal pracują z pełną szybkością.

Suspend Mode

Po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności systemu chipset przechodzi w sprzętowy tryb wstrzymania, co powoduje również zatrzymanie zegara procesora i zazwyczaj powoduje przełączenie się pozostałych urządzeń komputera w tryb energooszczędny.

HDD Power Down

Po upływie zdefiniowanego okresu bezczynności systemu wszystkie urządzenia IDE kompatybilne ze standardem ATA-2 lub nowszym, dysponujące funkcjami zarządzania energią, same przechodzą w stan bezczynności. Przy próbie dostępu urządzenia powracają do normalnego trybu pracy.

Throttle Duty Cycle

Po przełączeniu się systemu w tryb Doze zegar procesora nie pracuje przez cały czas. Czas jego aktywności może zostać ustawiony jako wartość procentowa czasu jego normalnej pracy.

VGA Active Monitor

Jeśli opcja jest aktywna, każda aktywność karty graficznej spowoduje wyzerowanie ogólnego układu czasowego trybu Standby.

Sofl-Off by PWR-BTTN

Po ustawieniu wartości Instant Off lub Delay 4 Sec. wyłączenie komputera przy użyciu przycisku zasilania spowoduje natychmiastowe lub po upłynięciu 4 sekund przełączenie go w tryb cechujący się znaczną oszczędnością energii. Komputer będący w tym stanie jest zasilany napięciem, które wystarcza do wykrycia aktywności ze strony przycisku zasilania lub funkcji Resume by Ring.

CPUFAN Off in Suspend

Jeśli opcja jest aktywna, po przełączeniu w tryb Suspend następuje wyłączenie wentylatora procesora.

Resume by Ring

Jeśli opcja jest aktywna, pojawienie się sygnału wejściowego na linii szeregowej RI (ang. Ring Indicator) (mówiąc prościej, po odebraniu przez modem połączenia) spowoduje przywrócenie systemu do normalnego trybu pracy.

Resume by Alarm

Gdy opcja jest włączona, istnieje możliwość ustawienia daty i czasu, kiedy zostanie wygenerowany alarm układu RTC powodujący wyjście komputera z trybu Suspend.

Date (of Month) Alarm

Pozwala określić datę wyrażoną w miesiącach, która spowoduje wygenerowanie alarmu.

Time (hh:.mm:ss) Alarm

Pozwala określić czas, który spowoduje wygenerowanie alarmu.

Wake Up On LAN

Jeśli opcja jest aktywna, pojawienie się sygnału wejściowego pochodzącego z sieci lokalnej LAN spowoduje przywrócenie systemu do normalnego trybu pracy.

1RQ8 Break [Event From] Suspend

Po ustawieniu wartości Enabled możliwe jest monitorowanie przerwania IRQ8 (układ RTC). Operacja nie spowoduje wyjścia systemu z trybu Suspend.

Reload Global Timer Events

Jeśli opcja zostanie włączona, zdarzenie wygenerowane przez dowolne z urządzeń z poniższej listy spowoduje wyzerowanie ogólnego układu czasowego trybu Standby. Przerwania 1RQ3 - 7, 9 - 15, NMI

Podstawowy kontroler IDE 0

Podstawowy kontroler IDE 1

Dodatkowy kontroler IDE 0

Dodatkowy kontroler IDE 1

Stacja dyskietek

Port szeregowy

Port równoległy

Menu Boot (kolejność użycia urządzeń inicjalizujących)

Menu Boot służy do konfiguracji ustawień związanych z urządzeniami inicjalizującymi. Jeśli używany system operacyjny, np. Windows 2000, posiada płytę CD umożliwiającą załadowanie systemu, wtedy w celu ustawienia napędu CD-ROM jako podstawowego urządzenia inicjalizującego należy posłużyć się menu Boot.

Ustawienie

Opcje

Opis

Quiet Boot

Disabled

Enabled (domyślnie)

Po ustawieniu wartości Disabled wyświetlane są standardowe komunikaty POST, natomiast po ustawieniu wartości Enabled pojawia się informacja o producencie OEM karty graficznej.

Intel Rapid BIOS Boot

Disabled

Enabled (domyślnie)

Opcja pozwala na inicjalizację komputera bez wykonywania określonych elementów procedury POST.

Scan User Flash Area

Disabled (domyślnie) Enabled

Umożliwia skanowanie przez BIOS zawartości układu Flash, które ma na celu odszukanie binarnych plików użytkownika uruchamianych w trakcie inicjalizacji systemu.

After Power Failure

Power On

Stay Off

Last State (domyślnie)

Pozwala określić tryb pracy, który zostanie użyty w przypadku odcięcia zasilania. Opcja Power On przywraca zasilanie komputera. Opcja Stay Off do momentu wciśnięcia przycisku zasilania blokuje dopływ prądu do komputera. Opcja Last State pozwala przywrócić tryb pracy komputera, który był aktywny przed odcięciem zasilania.

On Modem Ring

Stay Off

Power On (domyślnie)

Funkcja dostępna tylko w trybie APM. Pozwala określić sposób, w jaki wyłączony komputer odpowie na wywołanie zainstalowanego modemu.

On LAN

Stay Off

Power On (domyślnie)

Funkcja dostępna tylko w trybie APM. Pozwala określić sposób, w jaki wyłączony komputer odpowie na zdarzenie LAN wakeup.

On PME

Stay Off (domyślnie) Power On

Funkcja dostępna tylko w trybie APM. Pozwala określić sposób, w jaki wyłączony komputer odpowie na zdarzenie wygenerowane przez funkcję zarządzania energią urządzenia PCI.

On ACPI S5

Stay Off (domyślnie) Power On

Funkcja dostępna tylko w trybie APM. Pozwala określić operację, która zostanie wykonana przez komputer po wystąpieniu zdarzenia LAN wakeup.

First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Fourth Boot Device

Floppy

ARMD-FDD

ARMD-HDD

IDE-HDD

AT API CD-ROM

Intel UNDi, PXE 2.0

Disabled

Pozwala określić kolejność urządzeń inicjalizujących. Aby ją ustalić, należy wykonać następujące kroki:

1. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół należy wybrać urządzenie inicjalizujące.

2. Aby zatwierdzić wybór urządzenia inicjalizującego, należy nacisnąć klawisz Enter.

System operacyjny przydzieli urządzeniom inicjalizującym literę napędu zgodnie z ich kolejnością na liście. Zmiana kolejności urządzeń na liście spowoduje zmianę przypisanych liter.

Domyślna lista składa się z pięciu następujących urządzeń:

stacja dyskietek,

dysk twardy IDE,

napęd CD-ROM ATAPI,

Intel UNDi, PXE 2.0,

wyłączone urządzenie ARMAD-HDD jest przenośnym dyskiem twardym zgodnym z ATAPI.

ARMD-FDD jest przenośnym napędem stacji dyskietek zgodnym z ATAPI, takim jak LS-120 SuperDisk lub Zip.

Intel UNDi, PXE 2.0 dostępne jest tylko wtedy, gdy płyta główna jest zintegrowana z kartą sieciową LAN.

IDE Drives Configuration

Brak opcji

Umożliwia konfigurację dysków IDE. Po włączeniu zostanie wyświetlone menu IDE Drive Configuration.

Menu IDE Drive Configuration

Menu IDE Drive Configuration umożliwia ustalenie kolejności dysków IDE znajdujących się na liście urządzeń inicjalizujących komputera. Ustawienia menu pozwalają również na zainstalowanie więcej niż jednego inicjalizującego dysku twardego, a ponadto na określenie z poziomu BIOS-u, zamiast z menedżera ładowania, dysku, z którego będzie uruchamiany system.

Menu IDE Drive Configuration

Ustawienie

Opcje

Opis

Primary Master IDE

1st IDE (domyślnie)

1-4

Pozwala określić położenie dysku podstawowego (Master) pierwszego kontrolera IDE na liście urządzeń inicjałizujących.

Primary Slave IDE

2nd IDE (domyślnie)

1-4

Pozwala określić położenie dysku dodatkowego (Slave) pierwszego kontrolera IDE na liście urządzeń inicjalizujących.

Secondary Master IDE

3rd IDE (domyślnie)

1-4

Pozwala określić położenie dysku podstawowego (Master) drugiego kontrolera IDE na liście urządzeń inicjalizujących.

Secondary Slave IDE

4th IDE (domyślnie)

1-4

Pozwala określić położenie dysku dodatkowego (Slave) drugiego kontrolera IDE na liście urządzeń inicjalizujących.

Menu Exit

Menu Exit pozwala na zamknięcie programu Setup, zapisanie zmian oraz załadowanie i zatwierdzenie wartości domyślnych.

Typowe ustawienia menu Exit

Ustawienie

Opis

Exit Saving Changes

Zamyka program i zapisuje w pamięci CMOS RAM dokonane zmiany.

Exit Discarding Changes

Zamyka program Setup bez zapisywania zmian.

Load Setup Defaults

Ładuje wartości domyślne producenta dla wszystkich opcji programu Setup.

Load Custom Defaults

Ładuje wartości domyślne użytkownika dla ustawień programu Setup.

Save Custom Defaults

Zapisuje aktualne wartości jako domyślne ustawienia użytkownika. Zazwyczaj BIOS odczytuje wartości ustawień programu Setup z pamięci Flash. Jeśli pamięć zostanie uszkodzona, wtedy BIOS wczytuje ustawienia użytkownika. Jeśli nie zostaną ustawione wartości użytkownika, BIOS wczyta ustawienia domyślne producenta.

Discard Changes

Wycofuje dokonane zmiany bez zamykania programu Setup. Zostaną zastosowane wartości ustawień, które były aktywne w chwili uruchomienia komputera.

Po ustawieniu optymalnych wartości opcji programu BIOS Setup można je zapisać przy użyciu opcji Save Custom Defaults. Dzięki temu, w przypadku utraty lub uszkodzenia ustawień BIOS-u, istnieje możliwość szybkiego ich przywrócenia. Wszystkie ustawienia BIOS-u są przechowywane w pamięci CMOS RAM zasilanej z baterii znajdującej się na płycie głównej.

 

latino-ino

Strona internetowa: komputery-pc.info
Więcej w tej kategorii: Podstawowe informacje o BIOS-ie »

Skomentuj

Popularne Artykuły

Pomagaj z nami

Reklama

Laptopy i komputery - sprawdź na Ceneo

Nowości

Szukaj

Kupuj najtaniej

Społeczność

Laptopy i komputery na Ceneo